Văn bản

Danh sách Văn bản của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Thuộc danh mục Ngày đăng
1 Vận chuyển ô tô Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
2 XQ viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
3 Vi sinh viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
4 Thủ thuật viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
5 Test viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
6 Sinh hóa viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
7 Siêu âm viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
8 Phẫu thuật viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
9 XN nước tiểu Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
10 Nội soi viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
11 Máu viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
12 Khám sức khỏe Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
13 Huyết học viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
14 Giường bệnh viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
15 Điện tim viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
16 ck a Văn bản nội bộ 28-11-2019
17 Y HỌC CỔ TRUYỀN Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
18 X- QUANG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
19 VI SINH Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
20 UNG BƯỚU Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
21 TAI MŨI HỌNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
22 THĂM DÒ CHỨC NĂNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
23 SINH HÓA Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
24 SIÊU ÂM Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
25 SẢN Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
26 RĂNG HÀM MẶT Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
27 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
28 NƯỚC TIỂU Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
29 NỘI SOI Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
30 NỘI Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019