Văn bản nội bộ

Danh sách Văn bản nội bộ của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Ngày đăng Tên văn bản
1 Vận chuyển ô tô 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
2 XQ viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
3 Vi sinh viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
4 Thủ thuật viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
5 Test viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
6 Sinh hóa viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
7 Siêu âm viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
8 Phẫu thuật viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
9 XN nước tiểu 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
10 Nội soi viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
11 Máu viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
12 Khám sức khỏe 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
13 Huyết học viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
14 Giường bệnh viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
15 Điện tim viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
16 ck 28-11-2019 a
17 Y HỌC CỔ TRUYỀN 27-11-2019 Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019
18 X- QUANG 27-11-2019 Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019
19 VI SINH 27-11-2019 Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019
20 UNG BƯỚU 27-11-2019 Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019