Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành, Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội được Sở Y tế Hà Nội công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định theo thông báo 2173/TB SYT ngày 22 tháng 5 năm 2024, chi tiết trong văn bản

Bệnh viện trân trọng thông báo./.