Theo thông tư 29/2018/TT-BYT Quy định về thử thuốc trên lâm sàng do Bộ Y tế ban hành ngày 29/10/2018, tất cả các cơ sở y tế có hoạt động thử nghiệm lâm sàng (TNLS) đều phải đạt chứng chỉ GCP. Đòi hỏi cơ sở y tế cần đạt các yêu cầu cao về nhân sự tham gia nghiên cứu, tổ chức, hoạt động của hội đồng đạo đức cơ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng xét nghiệm, các quy trình xét duyệt, vận hành thử nghiệm lâm sàng tại cơ sở, quy trình quản lý & đảm bảo chất lượng các hoạt động khám chữa bệnh nói chung và các hoạt động chuyên biệt trong TNLS...

    Đội ngũ nhân sự tham gia nghiên cứu khoa học Bệnh viện gồm hơn 70 Y bác sĩ là  tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ chuyên khoa 1... giàu kinh nghiệm và từng tham gia thực hiện các thử nghiệm lâm sàng trong nước và quốc tế đã được chứng nhận GCP, Bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo hàng năm nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức về nghiên cứu khoa học. 

    Ngày 24 tháng 3 năm 2022, căn cứ kết quả đánh giá cơ sở đáp ứng GCP được thực hiện ngày 9/3/2022 của đoàn thẩm định,  Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế đã có Quyết định số 27/QĐ-K2ĐT về việc cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)” cho Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội.

     Bệnh viện được phê duyệt phạm vi hoạt động thử thuốc trên lâm sàng như sau: Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, thuốc hóa dược. Giai đoạn thử thuốc trên lâm sàng đối với thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu là giai đoạn 2, 3, 4; Đối với thuốc hóa dược là giai đoạn 3,4.

Bệnh viện rất mong hợp tác với các đơn vị trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thử nghiệm thuốc trên lâm sàng.   

Ths.Hoàng Vũ Long