UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 12/9 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019:

QĐ 5019

Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và Bác sỹ nội trú Bệnh viện, Thủ khoa xuất sắc làm việc tại các Bệnh viện tuyến Thành phố trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019:

QĐ 5020

Thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2019:

cv-4660-d1203ab974.docx

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn:

cv4661-2cb7bbede2.docx

- Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019:

thong-bao-07fd0a2f2c.docx

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (thi tuyển):

10a.-mau-phieu-dkdt-388472ca4d.doc

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (xét tuyển):

10b.-mau-phieu-dkdt-dd8dffad09.doc