Để Phục vụ công tác phòng chống dịch Covid 19, Bệnh viện phân luồng cổng khám bệnh cho các Bệnh nhân đến khám như sau: Cổng Số 1 số 8 Phạm Hùng dành cho bệnh nhân không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, không đi lại vùng dịch, hoặc tiếp xúc người nghi nhiễm, Cổng số 2 Trần Bình tiếp đón bệnh nhân có dấu hiệu sốt ho, khó thở, đi về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc người nghi nhiễm...

CỔNG SỐ 1 SỐ 8 PHẠM HÙNG: DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ DẤU HIỆU HO SỐT KHÓ THỞ, ĐI VỀ TỪ VÙNG DỊCH, KHÔNG TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI NGHI NHIỄM COVID 19CỔNG SỐ 2 TRẦN BÌNH DÀNH CHO BỆNH NHÂN CÓ DẤU HIỆU SỐT, HO, KHÓ THỞ, ĐI VỀ TỪ VÙNG DỊCH, CÓ TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI NGHI NHIỄM COVID 19