Trang web bvdkyhoccotruyenhanoi.vn là trang web duy nhất và chính thống của Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Thời gian qua, nhiều đối tượng đã sử dụng hình ảnh hoặc lợi dụng hình ảnh Bệnh viện để giả mạo trang web, face book, quảng cáo, bán thuốc, giả mạo thuốc do Bệnh viện sản xuất và bán trái phép, đây là thủ đoạn rất tinh vi, ảnh hưởng uy tín Bệnh viện, cần được người dân nhận biết, quan tâm, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ tài sản của chính mình...

Một số trang web, facebook sử dụng hình ảnh Bệnh viện trái phép: .