Sáng ngày 24/04/2018 Chi bộ 4 đã tổ chức kết nạp Đảng viên mới. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí Chi bộ 1, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn Thanh niên

Đảng ủy – Ban Giám đốc chúc mừng Chi bộ 4 và Đảng viên mới kết nạp


                                                            

Đồng chí Vũ Thị Hương, Bí thư chi bộ 4 trao quyết định kết nạp đảng viên và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thiện Vinh

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Hùng, phó Bí thư Đảng ủy đã căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng điều lệ dảng, đồng thời phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức đúng thời hạn.