KHOA DINH DƯỠNG


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 03 người

- Lãnh đạo khoa:

+ Phụ trách khoa: CN điều dưỡng Phạm thị Hợp

- Nhân viên

+ Bác sỹ:01 người

+ CN Điều dưỡng trưởng:01 người

+ Hộ lý:01 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Được thành lập với nhiệm vụ tổ chức khám, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân nội và ngoại trú. Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nội trú trong quá trình điều trị. Tư vấn các chế độ ăn theo bệnh lý cho bệnh nhân nội trú.

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng đối với nhà cung cấp suất ăn và dịch vụ ăn uống trong bệnh viện. Xây dựng tài liệu về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng dẫn cho người nhà người bệnh và nhân viên trong Bệnh viện.