Nghiên cứu khoa học


Bệnh viện triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 và ứng dụng kết quả nghiên cứu 2020 trên lâm sàng

Đầu năm 2021, bệnh viện đã thông qua 11 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến chuyên đề dùng thuốc không dùng thuốc, các kỹ thuật mới Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại. Triển khai ứng dụng hiệu quả đề tài 2020 như Cao tử...