Nghiên cứu khoa học


Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội đạt chuẩn GCP

Cục khoa học công nghệ và đào tạo Bộ Y tế Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2022 đã ra Quyết định 27/QĐ-K2ĐT cấp cho Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội Giấy Chứng Nhận " Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)"