Ban lãnh đạo bệnh viện


                                                               
Thầy thuốc ưu tú
Tiến sỹ. Trần Quốc Hùng

Bí thư Đảng Ủy- Giám đốc Bệnh viện
(22/3/2018-đến nay)

                                                              

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
Phó Giám đốc Bệnh viện
(22/3/2018-đến nay)

BSCKII. Vũ Thị Hương
Phó Giám đốc Bệnh viện
(29/10/2021 - đến nay)

BSCKII. Nguyễn Ngọc Thanh
Phó Giám đốc Bệnh viện
(04/2023 - đến nay)

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Huân chương lao động hạng nhất
Huân chương lao động hạng nì
Huân chương lao động hạng ba