Văn bản nội bộ

Danh sách Văn bản nội bộ của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Ngày đăng Tên văn bản
1 DVKT2021 01-11-2021 Danh mục DVKT năm 2021
2 15 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 X-Quang
3 14 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm vi sinh
4 13 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Thủ thuật
5 12 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Test
6 11 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm sinh hóa
7 10 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Siêu âm
8 9 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Phẫu thuật
9 8 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm nước tiểu
10 7 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Nội soi
11 6 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Máu và chế phẩm
12 5 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Khám sức khỏe
13 4 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm huyết học
14 3 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Giường bệnh
15 1 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Công khám
16 2 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Điện tim
17 Vận chuyển ô tô 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
18 XQ viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
19 Vi sinh viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
20 Thủ thuật viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019