Văn bản nội bộ

Danh sách Văn bản nội bộ của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Ngày đăng Tên văn bản
1 15 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 X-Quang
2 14 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm vi sinh
3 13 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Thủ thuật
4 12 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Test
5 11 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm sinh hóa
6 10 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Siêu âm
7 9 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Phẫu thuật
8 8 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm nước tiểu
9 7 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Nội soi
10 6 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Máu và chế phẩm
11 5 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Khám sức khỏe
12 4 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Xét nghiệm huyết học
13 3 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Giường bệnh
14 1 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Công khám
15 2 Giá DVKT năm 2020 02-03-2020 Điện tim
16 Vận chuyển ô tô 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
17 XQ viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
18 Vi sinh viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
19 Thủ thuật viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019
20 Test viện phí 28-11-2019 Giá viện phí năm 2019