Văn bản

Danh sách Văn bản của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Thuộc danh mục Ngày đăng
1 15 Giá DVKT năm 2020 X-Quang Văn bản nội bộ 02-03-2020
2 14 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm vi sinh Văn bản nội bộ 02-03-2020
3 13 Giá DVKT năm 2020 Thủ thuật Văn bản nội bộ 02-03-2020
4 12 Giá DVKT năm 2020 Test Văn bản nội bộ 02-03-2020
5 11 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm sinh hóa Văn bản nội bộ 02-03-2020
6 10 Giá DVKT năm 2020 Siêu âm Văn bản nội bộ 02-03-2020
7 9 Giá DVKT năm 2020 Phẫu thuật Văn bản nội bộ 02-03-2020
8 8 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm nước tiểu Văn bản nội bộ 02-03-2020
9 7 Giá DVKT năm 2020 Nội soi Văn bản nội bộ 02-03-2020
10 6 Giá DVKT năm 2020 Máu và chế phẩm Văn bản nội bộ 02-03-2020
11 5 Giá DVKT năm 2020 Khám sức khỏe Văn bản nội bộ 02-03-2020
12 4 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm huyết học Văn bản nội bộ 02-03-2020
13 3 Giá DVKT năm 2020 Giường bệnh Văn bản nội bộ 02-03-2020
14 1 Giá DVKT năm 2020 Công khám Văn bản nội bộ 02-03-2020
15 2 Giá DVKT năm 2020 Điện tim Văn bản nội bộ 02-03-2020
16 Vận chuyển ô tô Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
17 XQ viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
18 Vi sinh viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
19 Thủ thuật viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
20 Test viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
21 Sinh hóa viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
22 Siêu âm viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
23 Phẫu thuật viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
24 XN nước tiểu Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
25 Nội soi viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
26 Máu viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
27 Khám sức khỏe Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
28 Huyết học viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
29 Giường bệnh viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
30 ck a Văn bản nội bộ 28-11-2019