Văn bản

Danh sách Văn bản của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Thuộc danh mục Ngày đăng
1 DVKT2021 Danh mục DVKT năm 2021 Văn bản nội bộ 01-11-2021
2 15 Giá DVKT năm 2020 X-Quang Văn bản nội bộ 02-03-2020
3 14 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm vi sinh Văn bản nội bộ 02-03-2020
4 13 Giá DVKT năm 2020 Thủ thuật Văn bản nội bộ 02-03-2020
5 12 Giá DVKT năm 2020 Test Văn bản nội bộ 02-03-2020
6 11 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm sinh hóa Văn bản nội bộ 02-03-2020
7 10 Giá DVKT năm 2020 Siêu âm Văn bản nội bộ 02-03-2020
8 9 Giá DVKT năm 2020 Phẫu thuật Văn bản nội bộ 02-03-2020
9 8 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm nước tiểu Văn bản nội bộ 02-03-2020
10 7 Giá DVKT năm 2020 Nội soi Văn bản nội bộ 02-03-2020
11 6 Giá DVKT năm 2020 Máu và chế phẩm Văn bản nội bộ 02-03-2020
12 5 Giá DVKT năm 2020 Khám sức khỏe Văn bản nội bộ 02-03-2020
13 4 Giá DVKT năm 2020 Xét nghiệm huyết học Văn bản nội bộ 02-03-2020
14 3 Giá DVKT năm 2020 Giường bệnh Văn bản nội bộ 02-03-2020
15 1 Giá DVKT năm 2020 Công khám Văn bản nội bộ 02-03-2020
16 2 Giá DVKT năm 2020 Điện tim Văn bản nội bộ 02-03-2020
17 Vận chuyển ô tô Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
18 XQ viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
19 Vi sinh viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
20 Thủ thuật viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
21 Test viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
22 Sinh hóa viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
23 Siêu âm viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
24 Phẫu thuật viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
25 XN nước tiểu Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
26 Nội soi viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
27 Máu viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
28 Khám sức khỏe Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
29 Huyết học viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
30 Giường bệnh viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019