Các văn bản từ Bộ Y tế

Danh sách Các văn bản từ Bộ Y tế của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Ngày đăng Tên văn bản
1 123 27-11-2019 Bảng giá DVKT