Đào tạo - Huấn luyện


Bệnh viện triển khai bồi dưỡng đào tạo cập nhật kiến thức cho Y Bác sỹ công tác dưới 5 năm

ằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác đổi mới phong cách tinh thần phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ngày 22tháng 10 năm 2020, Bệnh viện đã tổ chức kiểm tra tay nghề cho...