TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

       Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức cấp cứu, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho nhân dân thuộc đại bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận; Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng theo quy định của pháp luật.

       Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Hàng năm bệnh viện tiếp nhận trên 10.000 học sinh, sinh viên của các trường Đại học Y Hà Nội, Học Viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Cao đằng Y Hà Nội, trung cấp Y Dược Hà Nội…

       Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về lĩnh vực y, dược cổ truyền và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng và thực hành lâm sàng cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại bệnh viện.

         Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho 30 bệnh viện Đa khoa, Chuyên khoa và 31 trung tâm y tế quận huện trực thuộc Sở Y Tế Hà Nội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y, dược cổ truyền cho các đơn vị tuyến dưới và tổ chức tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật.

         Phối hợp với Hội ( Hội Đông Y, Hội Châm cứu…) chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.

         Hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

        Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y, dược cổ truyền;Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, dược cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng, thu hái, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả cây con làm thuốc.

         Bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu của người bệnh và nhân dân trên địa bàn;

         Hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền với các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC


Huân chương lao động hạng nhất
Huân chương lao động hạng nhì
Huân chương lao động hạng ba