KHOA XÉT NGHIỆM


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 10 người

- Lãnh đạo khoa:

+ Phó phụ trách khoa: Ths.Bs Đào Đức Quyền

+ Phó trưởng khoa: BS CKI Nguyễn Thị Lương

- Nhân viên:

+ BS CK Huyết học:01 người

+ Kỹ thuật viên xét nghiệm:06 người (02 KTV CĐ, 04 KTV TC)

+ Điều dưỡng trung cấp:01 người

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khoa được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như: máy sinh hóa tự động AU48Q; máy sinh hóa tự động A25; Máy điện giải 6 thông số ERBA; máy điện giải 3 thông số ISE 3000; máy huyết học tự động laze 24 thông số AF2434; máy huyết học celltacX; máy đông máu tự động Compact X; máy đông máu tự động CH-70; máy tổng phân tích nước tiểu tự động 11 thông số.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Đáp ứng kịp thời các nhu cầu về số lượng và chất lượng xét nghiệm ngày càng tăng của bệnh viện. Thực hiện xét nghiệm trực 24/24 giờ trong ngày.

Phục vụ các dịch vụ xét nghiệm và tư vấn theo yêu cầu, các hợp đồng khám sức khỏe ngoại viện cho các cơ quan, xí nghiệp…

Khoa thực hiện được đầy đủ các xét nghiệm về Huyết học, Sinh hoá, Vi sinh trong Bênh viện, sử dụng có hiệu quả các máy móc hiện đại được trang bị trong khoa, đảm bảo trả kết quả nhanh, chính xác; đáp ứng yêu cầu khám, chẩn đoán điều trị, nghiên cứu khoa học, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Thực hiện xét nghiệm huyết học, sinh hóa, vi sinh trên các máy tự động kỹ thuật cao nhanh chóng chính xác có ngoại kiểm.

Định hướng tương lai khoa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Cập nhật những kỹ thuật mới tiên tiến và hiện đại. Ngày càng nâng cao chất lượng xét nghiệm để phục vụ tốt công tác điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo… Tiếp tục hoàn thiện công tác Nội và Ngoại kiểm tra chất lượng, đạt các yêu cầu chuẩn hóa của ngành xét nghiệm của bệnh viện đầu ngành.