PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG


I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tổng số CBNV: 02 người

- Lãnh đạo phòng:

+ Phó phụ trách phòng - CN Phạm Thị Hợp

- Nhân viên:

+ Điều dưỡng trung cấp: 01 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Được thành lập năm 1998. Phòng có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, đào tạo, nâng cao trình độ cho y tá(điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh theo quy định.

Hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng. Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc sử dụng theo quy định. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa. Trong nhiều năm Phòng luôn hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu lao động giỏi. Nhiệm kỳ 2000-2005, Chi hội điều dưỡng của bệnh viện đã được Hội điều dưỡng Hà Nội tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội.