Văn bản

Danh sách Văn bản của bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội:

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Thuộc danh mục Ngày đăng
1 Điện tim viện phí Giá viện phí năm 2019 Văn bản nội bộ 28-11-2019
2 Y HỌC CỔ TRUYỀN Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
3 X- QUANG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
4 VI SINH Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
5 UNG BƯỚU Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
6 TAI MŨI HỌNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
7 THĂM DÒ CHỨC NĂNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
8 SINH HÓA Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
9 SIÊU ÂM Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
10 SẢN Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
11 RĂNG HÀM MẶT Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
12 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
13 NƯỚC TIỂU Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
14 NỘI SOI Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
15 NỘI Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
16 NHI Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
17 NGOẠI Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
18 NGOẠI BỔ SUNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
19 MẤT Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
20 HUYẾT HỌC Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
21 HỒI SỨC CẤP CỨU Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
22 GIƯỜNG BỆNH Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
23 GÂY MÊ HỒI SỨC Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
24 ĐIỆN TIM Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
25 BỎNG Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
26 CÔNG KHÁM Giá Dịch vụ kỹ thuật năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
27 DA LIỄU Giá DVKT năm 2019 Văn bản nội bộ 27-11-2019
28 123 Bảng giá DVKT Các văn bản từ Bộ Y tế 27-11-2019
29 Bảng giá Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ tài chính và Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội. Văn bản nội bộ 28-11-2017
30 QĐ số 1580-QĐ-SYT DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI (Ban hành kèm theo QĐ số 1580 /QĐ-SYT ngày 23 tháng 07 năm 2015 của Sở Y tế Hà Nội) Văn bản nội bộ 05-04-2017