Hội Châm cứu Hà Nội


ĐẠI HỘI HỘI CHÂM CỨU HÀ NỘI KHÓA VIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Được sự đồng ý UBND Thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 5 năm 2023, Đại Hội Hội Châm cứu Hà Nội khóa VIII nhiệm kỳ 2023 -2028 đã diễn ra long trọng thành công, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc bầu cử đã được phê duyệt.