Trong thời gian vừa qua, bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp là người ngoài bệnh viện mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện, lợi dụng hình ảnh bệnh viện để thực hiện mục đích cá nhân trái phép như: quảng cáo bán thuốc không phải của bệnh viện, mua bán bảo hiểm, giới thiệu đến những cơ sở khám chữa bệnh hoặc phương pháp điều trị bệnh không uy tín.

Đây là hình vi lừa đảo tinh vi ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh và chuyên môn bệnh viện cũng như sức khỏe, sự an toàn của người bệnh.

Vì vậy người bệnh hãy nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe và tài sản của bản thân.

Mọi thông báo liên quan đến việc khám chữa bệnh sẽ qua kênh liên lạc chính thức của bệnh viện:

Bệnh viện KHÔNG bán thuốc qua các kênh mạng, KHÔNG liên doanh với các tổ chức, cá nhân để thực hiện bán thuốc.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện chỉ THĂM KHÁM VÀ KÊ ĐƠN TRỰC TIẾP TẠI BỆNH VIỆN.

Dưới đây là một vài hình ảnh các đối tượng lừa đảo giả mạo là bác sĩ nhân viên y tế bệnh viện, lợi dụng hình ảnh bệnh viện nhằm mục đích lừa đảo bán thuốc, khám chữa bệnh trái phép: